Expertises

Re-integratie

Wanneer werken niet meer vanzelfsprekend is.

Ergonomie

Het optimaliseren van jou met je werkomgeving.

Handen

Advies op maat voor handklachten op de werkvloer.

Wat Mensen Over Mij Zeggen

'Effectieve hulp, no nonsense en mét humor. Goede adviezen.'
Qualiview klantwaardering

De Werkwijze

Ieder mens is anders, heeft andere klachten en andere wensen. Daarom werk ik geen protocol af, maar lever maatwerk, daar waar jij het nodig hebt. Samen gaan we doelgericht te werk, maar om doelen te behalen is het belangrijk om wel met een richtlijn te werken. Ik neem je graag mee in een kijkje in de keuken van mijn werkwijze, zo weet jij meteen wat je te wachten staat mochten we in contact komen! Hier rechts zie je mijn algemene werkwijze. Wanneer je een kijkje neemt bij de verschillende diensten pagina’s zul je zien dat hier per dienst iets aan kan worden toegevoegd of weggelaten. Meer vragen over mijn werkwijze? Neem gerust contact op!  

1. Inventarisatie

Inventarisatie is de eerste stap in mijn werkwijze. Wanneer iemand bij mij binnen komt is het belangrijk eerst in kaart te brengen wat de hulpvraag is en wat de klachten zijn. Dit gebeurt meestal aan de hand van een intake of kennismakingsgesprek. 

2. Opstellen Plan van Aanpak

Wanneer de klachten en hulpvraag in kaart zijn gebracht is het tijd om te kijken naar een passend plan van aanpak. Dit is maatwerk en is voor ieder mens en iedere dienst weer anders. 

4. Evalueren

Tijdens het uitvoeren van het plan van aanpak en na afloop wordt er meerdere malen geëvalueerd. Aan de hand van deze evaluatie kan het plan zo nodig worden aangepast. De evaluatie is ook belangrijk om de progressie goed in kaart te brengen. 

3. Uitvoeren Plan van Aanpak

Tijd om het plan van aanpak uit te gaan voeren! Hierin kunnen verschillende interventies worden toegepast.

De Werkwijze

Ieder mens is anders, heeft andere klachten en andere wensen. Ik werk geen protocol af, maar lever maatwerk, daar waar jij het nodig hebt. Ik ga graag doelgericht te werk, maar om doelen te behalen is het belangrijk om wel met een richtlijn te werken. Ik neem je graag mee in een kijkje in de keuken van mijn werkwijze, zo weet jij meteen wat je te wachten staat mochten we in contact komen! Hier rechts zie je mijn algemene werkwijze. Wanneer je een kijkje neemt bij de verschillende diensten pagina’s zul je zien dat hier per dienst iets aan kan worden toegevoegd of weggelaten. Meer vragen over mijn werkwijze? Neem gerust contact op!  

1. Inventarisatie

Inventarisatie is de eerste stap in mijn werkwijze. Wanneer iemand bij mij binnen komt is het belangrijk eerst in kaart te brengen wat de hulpvraag is en wat de klachten zijn. Dit gebeurt meestal aan de hand van een intake of kennismakingsgesprek. 

2. Opstellen Plan van Aanpak

Wanneer de klachten en hulpvraag in kaart zijn gebracht is het tijd om te kijken naar een passend plan van aanpak. Dit is maatwerk en is voor ieder mens en iedere dienst weer anders. 

3. Uitvoeren Plan van Aanpak

Tijd om het plan van aanpak uit te gaan voeren! Hierin kunnen verschillende interventies worden toegepast.

4. Evalueren

Tijdens het uitvoeren van het plan van aanpak en na afloop wordt er meerdere malen geëvalueerd. Aan de hand van deze evaluatie kan het plan zo nodig worden aangepast. De evaluatie is ook belangrijk om de progressie goed in kaart te brengen.