Handen | Re-integratie

Re-integratie bij handklachten

De hele dag zijn we in de weer met onze handen, het heet dan ook niet voor niets ‘handelen’. Tijdens ons werk maken we veelvuldig gebruik van onze handen. Wanneer er klachten ontstaan aan handen, denk aan breuken, peesletsels of een overbelasting, heeft dit direct effect op werk. Bij de meeste aandoeningen in de hand ben je er in zes tot twaalf weken weer bovenop, maar dit geldt niet in alle gevallen. Wanneer je uitvalt in werk door handklachten kan het goed zijn een re-integratie traject te starten. In een traject re-integratie bij handklachten kijken we naar de haalbaarheid van werk in combinatie met de klachten en begeleid ik stap voor stap naar werkhervatting. Door mijn uitgebreide kennis van handklachten kan ik specifieker kijken naar haalbaarheid en capaciteit van het werkvermogen en gerichter ondersteunen naar passend werk. Meer weten over re-integratie? Neem eens een kijkje bij de expertise ‘Re-integratie’.  

Tarief

Traject re-integratie bij handklachten     € op aanvraag

Re-integratie

De hele dag zijn we in de weer met onze handen, het heet dan ook niet voor niets ‘handelen’. Tijdens ons werk maken we veelvuldig gebruik van onze handen. Wanneer er klachten ontstaan aan handen, denk aan breuken, peesletsels of een overbelasting, heeft dit direct effect op werk. Bij de meeste aandoeningen in de hand ben je er in zes tot twaalf weken weer bovenop, maar dit geldt niet in alle gevallen. Wanneer je uitvalt in werk door handklachten kan het goed zijn een re-integratie traject te starten. In een traject re-integratie bij handklachten kijken we naar de haalbaarheid van werk in combinatie met de klachten en begeleid ik stap voor stap naar werkhervatting. Door mijn uitgebreide kennis van handklachten kan ik specifieker kijken naar haalbaarheid en capaciteit van het werkvermogen en gerichter ondersteunen naar passend werk. Meer weten over re-integratie? Neem eens een kijkje bij de expertise ‘Re-integratie’.  

Tarief

Re-integratie traject bij handklachten     € op aanvraag

Werkwijze

Een traject re-integratie bij handklachten wordt aangegaan voor doorgaans een langere periode. De Trajecten die ik aanbied hebben een doorlooptijd van minimaal drie maanden. In deze maanden worden verschillende stappen doorlopen om zo goed mogelijk te begeleiden naar duurzame inzetbaarheid. Om alvast een kijkje in de keuken van zo’n re-integratie traject te geven heb ik hier rechts de acht hoofdstappen beschreven. Zo weet je nu al wat je te wachten staat.  

1. Inventarisatie

Dit is de intake, hierin kijken we welke stappen al zijn ondernomen en waar de knelpunten zitten, hierbij kijken we zowel naar de persoon als naar de omgeving.  

2. Opstellen plan van aanpak

Als we een duidelijk beeld hebben van de knelpunten, is het tijd om een plan van aanpak op te stellen. Dit geeft richtlijn aan het re-integratie traject.  

3. Educatie

In deze stap is het tijd om alles te verduidelijken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ziekte specifieke educatie, wet en regelgeving en belasting en belastbaarheid.  

4. Voorwaarden scheppen

Door middel van ergotherapeutische interventies, werken we in deze stap aan de persoonlijke knelpunten en kijken we naar de werk/privé balans.  

5. Werkhervattings plan

In deze stap maken we het conceptplan voor de werkhervatting.  

6. Consensus

Hierbij hoort een gesprek met de werkgever en de bedrijfsarts en wordt het werkhervattingsplan besproken.  

7. Uitvoer

Tijd om het plan uit te gaan voeren! Tijdens de uitvoer wordt er gemonitord en zo nodig wordt het plan aangepast.  

8. Evaluatie

Dit is de laatste stap. In deze stap wordt er geëvalueerd, zijn de doelen behaald? Ook wordt hier een eindrapportage geschreven.  

Werkwijze

Een re-integratie traject wordt aangegaan voor doorgaans een langere periode. De Trajecten die ik aanbied hebben een doorlooptijd van minimaal drie maanden. In deze maanden worden verschillende stappen doorlopen om zo goed mogelijk te begeleiden naar duurzame inzetbaarheid. Om alvast een kijkje in de keuken van zo’n re-integratie traject te geven heb ik hier onder de acht hoofdstappen beschreven. Zo weet je nu al wat je te wachten staat.  

1. Inventarisatie

Dit is de intake, hierin kijken we welke stappen al zijn ondernomen en waar de knelpunten zitten, hierbij kijken we zowel naar de persoon als naar de omgeving.  

2. Opstellen plan van aanpak

Als we een duidelijk beeld hebben van de knelpunten, is het tijd om een plan van aanpak op te stellen. Dit geeft richtlijn aan het re-integratie traject.  

3. Educatie

In deze stap is het tijd om alles te verduidelijken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ziekte specifieke educatie, wet en regelgeving en belasting en belastbaarheid.  

4. Voorwaarden scheppen

Door middel van ergotherapeutische interventies, werken we in deze stap aan de persoonlijke knelpunten en kijken we naar de werk/privé balans.  

5. Werkhervattings plan

In deze stap maken we het conceptplan voor de werkhervatting.  

6. Consensus

Hierbij hoort een gesprek met de werkgever en de bedrijfsarts en wordt het werkhervattingsplan besproken.  

7. Uitvoer

Tijd om het plan uit te gaan voeren! Tijdens de uitvoer wordt er gemonitord en zo nodig wordt het plan aangepast.  

8. Evaluatie

Dit is de laatste stap. In deze stap wordt er geëvalueerd, zijn de doelen behaald? Ook wordt hier een eindrapportage geschreven.  

Re-integratie traject bij handklachten aanvragen? Vul het contactformulier in!

Maakt werk van werk