Handen | Werkplek onderzoek

Haalbaarheidsonderzoek

Werkplek onderzoek bij handklachten

Tijdens mijn werk als handtherapeut kreeg ik regelmatig mensen in de behandelkamer die klachten kregen tijdens of na hun werk. Wanneer ik de vraag stelde of er al naar de werkplek was gekeken, was het antwoord in de helft van de gevallen ‘nee’ en in de andere helft van de gevallen ‘ja’. Het viel mij op dat bij de mensen die ‘ja’ antwoorden, ondanks het aanpassen van de werkplek de klachten niet verbeterden. Als ik deze mensen vroeg wat er was gedaan kreeg ik een één duidend antwoord: ‘Ze zeiden het is vast RSI, neem maar een verticale muis’. Deze opmerking heeft mij doen besluiten een gericht werkplek onderzoek bij handklachten op de werkvloer aan te bieden.

Het is bij handklachten tijdens het werk namelijk ontzettend belangrijk om goed in beeld te brengen om welke spier, pees, botstructuur of banden het gaat. Zijn er bijvoorbeeld tenniselleboog klachten, dan zal een verticale muis deze eerder verergeren dan verbeteren. Op die manier komen mensen met de handen in het haar te zitten, want ze hebben toch alles gedaan wat er is geadviseerd? In het werkplekonderzoek bij handklachten op de werkvloer, breng ik eerst duidelijk de klachten en werkzaamheden in beeld door een anamnese af te nemen. Wanneer ik deze goed in beeld heb, is het tijd voor een passend advies en het juist instellen van de werkplek.  

Tarief

Werkplekonderzoek bij handklachten op de werkvloer     €450,-  (excl. BTW)

Haalbaarheidsonderzoek

Werkplek onderzoek bij handklachten

Tijdens mijn werk als handtherapeut kreeg ik regelmatig mensen in de behandelkamer die klachten kregen tijdens of na hun werk. Wanneer ik de vraag stelde of er al naar de werkplek was gekeken, was het antwoord in de helft van de gevallen ‘nee’ en in de andere helft van de gevallen ‘ja’. Het viel mij op dat bij de mensen die ‘ja’ antwoorden, ondanks het aanpassen van de werkplek de klachten niet verbeterden. Als ik deze mensen vroeg wat er was gedaan kreeg ik een één duidend antwoord: ‘Ze zeiden het is vast RSI, neem maar een verticale muis’. Deze opmerking heeft mij doen besluiten een gericht werkplek onderzoek bij handklachten op de werkvloer aan te bieden.

Het is bij handklachten tijdens het werk namelijk ontzettend belangrijk om goed in beeld te brengen om welke spier, pees, botstructuur of banden het gaat. Zijn er bijvoorbeeld tenniselleboog klachten, dan zal een verticale muis deze eerder verergeren dan verbeteren. Op die manier komen mensen met de handen in het haar te zitten, want ze hebben toch alles gedaan wat er is geadviseerd? In het werkplekonderzoek bij handklachten op de werkvloer, breng ik eerst duidelijk de klachten en werkzaamheden in beeld door een anamnese af te nemen. Wanneer ik deze goed in beeld heb, is het tijd voor een passend advies en het juist instellen van de werkplek.  

Tarief

Uitgebreid werkplekonderzoek bij handklachten     €450,-  (excl. BTW)

Werkwijze

Bij een werkplekonderzoek bij handklachten op de werkvloer ga ik aan het werk aan de hand van vijf stappen. In deze vijf stappen behandel ik de volgende onderwerpen: anamnese, werkzaamheden, aanpassen van de werkplek, hand/ergotherapeutisch advies en evaluatie. Deze stappen vallen wederom binnen mijn algemene werkwijze van: Inventarisatie, plan van aanpak (En uitvoer) en evaluatie. Dit werkplekonderzoek is specifiek gericht op handklachten, de anamnese om deze in kaart te brengen zal dan ook altijd als eerste stap worden ingezet. Belangrijk bij het werkplekonderzoek is het adviesrapport. Hierin beschrijf ik de ideale werkomgeving en geef ik advies hoe die te bereiken binnen de kaders van de huidige werkplek. Zes weken na het toezenden van het adviesrapport neem ik contact op voor een korte evaluatie. Wil je meer weten over de verschillende diensten voor handklachten? Klik dan hier. 

1. Anamnese van de handklachten

Door middel van hand therapeutisch onderzoek in kaart brengen van specifieke klachten.  

2. In kaart brengen van de werkzaamheden

Aan de hand van de vijf W’s (werkplek, werkhouding, werktaken, werkwijze, werkdruk) een compleet beeld schetsen van de werkzaamheden.  

4. Hand/ Ergotherapeutisch advies

Na het vaststellen van de handklachten en werkzaamheden, is het belangrijk hier een passend advies op te schrijven. Dit doe ik ook weer aan de hand van de vijf W’s.  

3. Aanpassen van de werkplek

Het aanpassen van de werkplek naar het advies met de mogelijke middelen. 

5. Evaluatie

Nazorg, waarbij na zes weken nogmaals geëvalueerd wordt.  

Werkwijze

Bij een werkplekonderzoek gericht op handklachten ga ik aan het werk aan de hand van vijf stappen. In deze vijf stappen behandel ik de volgende onderwerpen: anamnese, werkzaamheden, aanpassen van de werkplek, hand/ergotherapeutisch advies en evaluatie. Deze stappen vallen wederom binnen mijn algemene werkwijze van: Inventarisatie, plan van aanpak (En uitvoer) en evaluatie. Dit werkplekonderzoek is specifiek gericht op handklachten, de anamnese om deze in kaart te brengen zal dan ook altijd als eerste stap worden ingezet. Belangrijk bij het werkplekonderzoek is het adviesrapport. Hierin beschrijf ik de ideale werkomgeving en geef ik advies hoe die te bereiken binnen de kaders van de huidige werkplek. Zes weken na het toezenden van het adviesrapport neem ik nog even contact op voor een korte evaluatie.  

1. Anamnese van de handklachten

Door middel van hand therapeutisch onderzoek in kaart brengen van specifieke klachten.  

2. In kaart brengen van de werkzaamheden

Aan de hand van de vijf W’s (werkplek, werkhouding, werktaken, werkwijze, werkdruk) een compleet beeld schetsen van de werkzaamheden.  

3. Aanpassen van de werkplek

Het aanpassen van de werkplek naar het advies met de mogelijke middelen. 

4. Hand/ Ergotherapeutisch advies

Na het vaststellen van de handklachten en werkzaamheden, is het belangrijk hier een passend advies op te schrijven. Dit doe ik ook weer aan de hand van de vijf W’s.  

5. Evaluatie

Nazorg, waarbij na zes weken nogmaals geëvalueerd wordt.  

Werkplek onderzoek aanvragen? Vul het contactformulier in!

Maakt werk van werk