Ergonomie | Werkplek Onderzoek

Werkplekonderzoek

Werkplek Onderzoek

Tijdens mijn werk als handtherapeut en ergotherapeut kreeg ik regelmatig mensen in de behandelkamer die klachten kregen tijdens of na hun werk. Wanneer ik de vraag stelde of er al naar de werkplek was gekeken, was het antwoord in de helft van de gevallen ‘nee’ en in de andere helft van de gevallen ‘ja’. Het viel mij op dat bij de mensen die ‘ja’ antwoorden, ondanks het aanpassen van de werkplek de klachten niet verbeterden. Wanneer ik doorvroeg merkte ik dat er vaak bij het werkplek onderzoek een standaard protocol wordt afgewerkt. Bij preventie is dit mogelijk, maar wanneer iemand te maken heeft met specifieke klachten, hoort hier ook specifieker naar te worden gekeken. Een violiste met polsklachten, een schilder met pijn in de rug, een bankier met nekklachten, allemaal verschillende mensen met verschillende beroepen en verschillende klachten. In mijn werkplekonderzoek duik ik eerst dieper in deze klachten, wanneer deze duidelijk zijn kijken we naar de werkzaamheden. Beide in kaart gebracht? Dan is het tijd voor een passend advies en het juist instellen van de werkplek.   

Tarief

Uitgebreid werkplek onderzoek                                        €450,-  (excl. BTW)

Werkplekonderzoek

Werkplek onderzoek

Tijdens mijn werk als handtherapeut en ergotherapeut kreeg ik regelmatig mensen in de behandelkamer die klachten kregen tijdens of na hun werk. Wanneer ik de vraag stelde of er al naar de werkplek was gekeken, was het antwoord in de helft van de gevallen ‘nee’ en in de andere helft van de gevallen ‘ja’. Het viel mij op dat bij de mensen die ‘ja’ antwoorden, ondanks het aanpassen van de werkplek de klachten niet verbeterden. Wanneer ik doorvroeg merkte ik dat er vaak bij de werkplekonderzoeken een standaard riedeltje wordt afgewerkt. Voor preventie is dit natuurlijk geen probleem, maar wanneer iemand te maken heeft met specifieke klachten, hoort hier ook specifieker naar te worden gekeken. Een violiste met polsklachten, een schilder met pijn in de rug, een bankier met nekklachten, allemaal verschillende mensen met verschillende beroepen en verschillende klachten. In mijn werkplekonderzoek duik ik eerst dieper in deze klachten, wanneer deze duidelijk zijn kijken we naar de werkzaamheden. Beide in kaart gebracht? Dan is het tijd voor een passend advies en het juist instellen van de werkplek.   

Tarief

Uitgebreid werkplek onderzoek                                        €450,-  (excl. BTW)

Werkwijze

Bij een werkplekonderzoek ga ik aan het werk aan de hand van vijf stappen. In deze vijf stappen behandel ik de volgende onderwerpen: inventarisatie klachten, inventarisatie werkzaamheden, aanpassen van de werkplek, hand/ergotherapeutisch advies en evaluatie. Deze stappen vallen wederom binnen mijn algemene werkwijze van: Inventarisatie, plan van aanpak (en uitvoer) en evaluatie. Belangrijk bij het werkplekonderzoek is het adviesrapport. Hierin beschrijf ik de ideale werkomgeving en geef ik advies hoe die te bereiken binnen de kaders van de huidige werkplek. Zes weken na het toezenden van het adviesrapport neem ik contact op voor een korte evaluatie. Benieuwd naar de andere diensten voor ergonomie? Klik dan hier.   

1. Inventarisatie klachten

Een intakegesprek waarin we in kaart brengen welke klachten er worden ervaren.  

2. Inventarisatie werkzaamheden

Aan de hand van de vijf W’s (werkplek, werkhouding, werktaken, werkwijze, werkdruk) een compleet beeld schetsen van de werkzaamheden.  

4. Hand/ ergotherapeutisch advies

Na het vaststellen van de klachten en werkzaamheden, is het belangrijk hier een passend advies op te schrijven. Dit doe ik ook weer aan de hand van de vijf W’s.  

3. Aanpassen van de werkplek

Het aanpassen van de werkplek naar het advies met de mogelijke middelen. 

5. Evalueren

Nazorg, waarbij na zes weken nogmaals geëvalueerd wordt. 

Werkwijze

Bij een werkplekonderzoek ga ik aan het werk aan de hand van vijf stappen. In deze vijf stappen behandel ik de volgende onderwerpen: inventarisatie klachten, inventarisatie werkzaamheden, aanpassen van de werkplek, hand/ergotherapeutisch advies en evaluatie. Deze stappen vallen wederom binnen mijn algemene werkwijze van: Inventarisatie, plan van aanpak (en uitvoer) en evaluatie. Belangrijk bij het werkplekonderzoek is het adviesrapport. Hierin beschrijf ik de ideale werkomgeving en geef ik advies hoe die te bereiken binnen de kaders van de huidige werkplek. Zes weken na het toezenden van het adviesrapport neem ik nog even contact op voor een korte evaluatie.  

1. Inventarisatie klachten

Een intakegesprek waarin we in kaart brengen welke klachten er worden ervaren.  

2. Inventarisatie werkzaamheden

Aan de hand van de vijf W’s (werkplek, werkhouding, werktaken, werkwijze, werkdruk) een compleet beeld schetsen van de werkzaamheden.  

3. Aanpassen van de werkplek

Het aanpassen van de werkplek naar het advies met de mogelijke middelen. 

4. Hand/ ergotherapeutisch advies

Na het vaststellen van de klachten en werkzaamheden, is het belangrijk hier een passend advies op te schrijven. Dit doe ik ook weer aan de hand van de vijf W’s.  

5. Evalueren

Nazorg, waarbij na zes weken nogmaals geëvalueerd wordt. 

Werkplek onderzoek aanvragen? Vul het contactformulier in!

Maakt werk van werk